GGZ Groep logo

De mate waarin iemand problemen ondervindt in het dagelijks leven ten gevolgen van stoornissen in het cognitief functioneren, is onder andere afhankelijk van welke functies er zijn aangedaan. Cognitieve functies hebben een zekere hiërarchische relatie met elkaar. Logisch geredeneerd houdt dit in dat de werking van een bepaalde 'lagere' cognitieve functie, de werking van een andere, 'hogere', functie kan beïnvloeden. De geheugenproblemen van iemand kunnen bijvoorbeeld zowel te wijten zijn aan het minder goed functioneren van het geheugensysteem, als aan problemen met aandacht en concentratie. In de praktijk zien we dit vaker andersom: door stoornissen in de executieve functies werken alle cognitieve functies slechter.

De cognitieve functies zijn de basisvermogens en hebben invloed op wat en hoeveel iemand bezit aan kennis, vaardigheid en intellectuele begaafdheid. De executieve functies kunnen worden gezien als de hogere controle van deze basisvermogens, waarbij het gaat om of en hoe iemand gebruik maakt van zijn kennis, vaardigheid en intellectuele begaafdheid (Fasotti & Spikman, 2001). De relatie tussen de executieve functies en de cognitieve functies kan visueel worden weergegeven aan de hand van de cognitieve piramide.

 

cognitieve piramide 

Fig. De cognitieve piramide

Wanneer zich problemen voordoen in het cognitief functioneren kan hier een hersenbeschadiging aan ten grondslag liggen. Een hersenbeschadiging kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan er sprake zijn van een hersenbeschadiging ten gevolge van een ongeluk (traumatisch hersenletsel), een beroerte, een ziekte (vergiftiging, tumor of infectie), een aangeboren afwijking of andere neurologische ziektebeelden (dementie).

Ook worden problemen in het cognitief functioneren gezien bij verschillende ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autismespectrumstoornissen of bij psychiatrische ziektebeelden zoals schizofrenie. Ook is het mogelijk dat er stoornissen in het cognitief functioneren ontstaan als gevolg van een verslaving.

Gratis Diagnostiekfolder

Heeft u nog vragen?

Bel ons op:

040-2364111 .

Op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar

Copyright © 2010 - 2020 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap