GGZ Groep logo

Kwaliteit van leven wordt omschreven als het functioneren van personen op fysiek, psychisch en sociaal gebied zoals zij dat zelf beleven (Nationaal Kompas Volksgezondheid).

Wat betekent kwaliteit van leven voor de GGZ Groep?

Binnen de gezondheidszorg worden vaak alleen die zaken meegenomen die een relatie hebben met lichamelijk of psychisch functioneren. Daarom wordt vaak gesproken over gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.

Kwaliteit van leven wordt hierbij doorgaans opgesplitst in drie domeinen:

  • een lichamelijk;
  • een psychisch;
  • en een sociaal domein.

Lichamelijk domein, psychisch domein en sociaal domein

Pijn en lichamelijke handicaps zijn bijvoorbeeld onderdelen van het lichamelijke domein. Tot het psychische domein behoort de mate waarin iemand gevoelens van angst of depressie ervaart. Het sociale domein omvat de tevredenheid met sociale relaties en in hoeverre iemand in staat is gewenste sociale rollen te vervullen. De kwaliteit van de verschillende domeinen kunnen elkaar onderling beïnvloeden.

De invloed van domeinen op elkaar

Wanneer u last hebt van een depressie, zal uw tevredenheid binnen het psychische domein hoogstwaarschijnlijk lager zijn dan wanneer u geen last hebt van een depressie. Het is mogelijk dat de mindere kwaliteit van het psychische domein invloed heeft op uw sociale relaties en in hoeverre u deze sociale rollen kunt vervullen.

Hierdoor is het mogelijk dat de kwaliteit binnen het sociale domein ook afneemt. Andersom kan het natuurlijk ook. Wanneer u beter in uw vel zit en weinig last hebt van depressieve of angstige gevoelens, dan neemt de tevredenheid over het psychische domein toe.

Mogelijk heeft dit ook weer invloed op sociale relaties waardoor ook de tevredenheid op dit gebied toeneemt. De algehele evaluatie van uw functioneren op de drie domein zal hierdoor stijgen; uw kwaliteit van leven neemt toe.

Binnen de GGZ Groep neemt het verbeteren van de kwaliteit van leven een belangrijke plaats in. De behandeling van depressie richt zich dan ook niet alleen op het verminderen van de klachten, maar wij streven nadrukkelijk een verhoging van kwaliteit van leven na.

Meer weten? Vraag de gratis diagnostiekfolder aan.

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap