GGZ Groep logo

diagnostiek kinderen npo

Tijdens de ontwikkeling van kinderen kunnen er problemen ontstaan. Denk aan het aanleren van schoolse vaardigheden, opletten in de klas, het maken van vriendjes, het verwerken van informatie, zaken ordenen en plannen.

Waarom is uw kind gebaat bij neuropsychologisch onderzoek?

De aard en oorzaak van dergelijke problemen kunnen worden nagegaan met behulp van een neuropsychologisch onderzoek. Een dergelijk onderzoek geeft inzicht in de sterke en zwakkere kanten van een kind en in het ontwikkelingsniveau.

Een aantal specifieke aandoeningen bij kinderen waarvoor neuropsychologisch onderzoek wordt verricht zijn ADHD en autismespectrumstoornissen (autisme, syndroom van Asperger, PDD-NOS).

U kunt bij ons terecht met de volgende (onderzoeks)vragen over uw kind:

  • Is er bij mijn kind sprake van een voorsprong in de ontwikkeling of hoogbegaafdheid?
  • Is er bij mijn kind sprake van een rijpingsachterstand?
  • Mijn kind heeft problemen met de aandacht en concentratie; is er bij mijn kind sprake van ADHD of ADD?
  • Mijn kind heeft moeite om mee te komen op school; is er bij mijn kind sprake van NLD?
  • Mijn kind heeft moeite in de sociale omgang; is er bij mijn kind sprake van autisme, syndroom van Asperger of PDD-NOS?
  • Mijn kind voelt zich lange tijd somber en lusteloos en zit niet lekker in zijn vel; is er sprake van een depressie op jonge leeftijd?

Specialistische onderzoeksvragen

Bovengenoemde vragen zijn een greep uit de door ons te beantwoorden vraagstellingen. Er zijn gevallen waarin de onderzoeksvraag een té specialistisch karakter heeft. In dat geval moeten wij u soms doorverwijzen naar een andere, meer specialistische, onderzoeksinstelling.

Onze diagnostiek vormt een onderdeel van de psychologische behandeling die wij bieden.

Wilt u weten of een bepaalde vraagstelling omtrent uw kind door de GGZ Groep beantwoord kan worden? Neem dan contact op met ons secretariaat op 0800 - GGZGROEP (0800 - 4494763) of 040 - 2364111.

Na het onderzoek en eventueel diagnostisering, bieden wij uw kind zo mogelijk een passende behandeling. Ook kunnen wij u ouderbegeleiding aanbieden.

Gratis Diagnostiekfolder

Heeft u nog vragen?

Bel ons op:

040-2364111 .

Op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap