GGZ Groep logo

diagnostiek volwassenen npo

Wanneer u klachten ervaart op het gebied van geheugen, aandacht of concentratie of meer inzicht wilt in uw sterke en zwakkere kanten, kunt u een neuropsychologisch onderzoek aanvragen.

Het kan zijn dat deze klachten zijn ontstaan ten gevolge van een traumatisch hersenletsel, maar dit hoeft niet. 

Wat is het nut van neuropsychologisch onderzoek?

Tijdens een compleet neuropsychologisch onderzoek komt een breed spectrum aan aandachtsgebieden aan bod. Het doel hiervan is een totaalbeeld schetsen van een persoon als geheel en een nader inzicht te krijgen in het algemeen functioneren.

Gebieden van aandacht zijn de intelligentie, cognitieve capaciteiten zoals het geheugen, de aandacht, concentratie en de uitvoerende functies, en de persoonlijkheid. Afhankelijk van de hulpvraag wordt het onderzoek geoptimaliseerd om het zo accuraat mogelijk af te stemmen op de persoon.

U kunt bij ons terecht met de volgende (onderzoeks)vragen:

  • U heeft een hersenbeschadiging (NAH; niet aangeboren hersenletsel) opgelopen. Sindsdien merkt u dat uw werkprestaties achteruit zijn gegaan. U wilt graag uw cognitief functioneren in kaart gebracht hebben.
  • Als gevolg van een hersenbeschadiging heeft u steeds minder interesse in de dingen om u heen, een vermindering van de sociale contacten en gevoelens van angst en depressiviteit. U wilt graag uw gedrag en emoties in kaart gebracht hebben.
  • U heeft van jongs af aan moeite om zich te concentreren en de aandacht ergens bij te houden. Is er bij u sprake van ADHD?
  • U heeft sinds enkele tijd steeds meer moeite met bepaalde dingen in het dagelijks leven. Is dit te verklaren vanuit een beschadiging of verstoring in de hersenen?

Specialistische onderzoeksvragen

Bovengenoemde vragen zijn een greep uit de door ons te beantwoorden vraagstellingen. Er zijn gevallen waarin de onderzoeksvraag een té specialistisch karakter heeft. In zo'n geval moeten wij u doorverwijzen naar een andere, meer specialistische, onderzoeksinstelling.

Onafhankelijke diagnose

Onze diagnostiek vormt tevens een onderdeel van de psychologische behandeling die wij bieden. Mocht u in het kader van een juridische procedure behoefte hebben aan een onafhankelijke diagnose, dan raden wij u aan contact op te nemen met een expertisebureau.

Wilt u weten of een bepaalde vraagstelling door de GGZ Groep beantwoord kan worden? Neem dan contact op met ons secretariaat op 0800 - GGZGROEP (0800 - 4494763) of 040 - 2364111.

Na het onderzoek en eventueel diagnostisering, bieden wij u zo mogelijk een passende behandeling.

Gratis Diagnostiekfolder

Heeft u nog vragen?

Bel ons op:

040-2364111 .

Op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap